animacion_alumno_estudiando.gif


flickr.jpg

En grups de 3 o 4 persones treballareu el tema de la GLOBALITZACIÓ.

Elaborareu una galería fotográfica a partir del format FLICKR. Cadascuna de les imatges haurà d'anar acompanyada d'un comentari.

Posteriorment fareu una posada en comú a l'aula.

Per poder realizar la vostra galería d'imatges en FLIKR us pot ser d'utilitat el següent tutorial:Per tal de cercar información sobre la GLOBALITZACIÓ podeu consultar , entre altres, les següents pàgines web:

La Globalització
Què és la Globalització
Globalització

bcn.jpg

Com són les ciutats? com s'estructura el poblament urbà?

Per tal de treballar el tema de l'ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI URBÀ, elaborareu per equips de 3 o 4 alumnes una presentación de diapositives en format POWER POINT, IMPRESS, PREZI .

Les diapositives han de tractar els aspectos següents:

- Diferents tipus de ciutats al món

- Les desigualtats socials dins de les ciutats

- Els problemas ambientals de les ciutats.

Un cop elaborades les presentacions, dada grup farà una exposició oral del seu treball a l'aula.Podeu buscar la informació a les següents pàgines web:

Ciutats del món
La ciutat
El poblament urbà
Els problemes de les ciutats actualsCompletareu el treball amb la realització de les activitats que podreu trobar a la página web següent:

Les ciutats
095-las-migraciones-humanas.png

Ara treballareu el tema dels FENÒMENS MIGRATORIS.

Per equips de 3 o 4 alumnes, elaborareu una HISTÒRIA DIGITAL en format PHOTOPEACH, que tracti els aspectes següents:

- Què impulsa les persones a emigrar?

- Quins són els efectes de les migracions?

- Com és la vida d'un immigrant/emigrant?.

Un cop elaborada la HISTÒRIA DIGITAL cada grup la presentarà oralment a l'aula.

Us pot ser d'ajuda el següent tutorial de PHOTOPEACH


Per tal de poder elaborar la vostra historia, podeu consultar ( entre altres) les següents pàgines web:

Els moviments migratoris
Les migracions
Moviments migratoris: causes i conseqüències


Completareu el tema sobre la població amb la realització de les següents activitats proposades en aquesta pàgina web:

La població