Granjero-Sacando-Una-Zanahoria-60969.gif

Treballareu els paisatges agraris.

Elaborareu una presentació de diapositives en format EMAZE sobre els paisatges agraris d'Espanya . En la presentació haureu de tenir en compte els aspectes següents:

 • Paisatge agrari oceànic o atlàntic

 • Paisatge agrari mediterrani

 • Paisatge agrari d'interior

 • Paisatge agrari subtropical

 • Paisatge agrari de muntanya

 • Impactes negatius sobre el paisatge


Aquí en teniu un tutorial:


farmer_cleaning_up_lg_wht.gif


A continuació fareu un comentari de 2 paisatges agraris de Catalunya .

Emprareu el format SMORE per a fer el comentari, que haurà d'incloure:

 1. Localització del paisatge agrari

 2. Anàlisi dels elements que hi apareixen

 • Factors físics

 • Tipus de poblament

 • Aspectes agrícoles

 • Aspectes ramaders

 • Explotació forestal

 • Altres elements per destacar

 • Conclusió


Aquí en teniu un tutorial: