2qbx11v.jpg.gif

CAL GESTIONAR ELS RESIDUS INDUSTRIALS: PEDRERES, GRAVERES, ABOCADORS I RESIDUS INDUSTRIALS ???


Elaborareu una infografia amb format EASEL·LY que contingui els apartats següents:

  • Què és una pedrera?

  • Què és una gravera?

  • Què és un abocador?

  • Com es reutilitzen les graveres i les pedreres abandonades?

  • Què es pot fer per a reconvertir un abocador?

  • Per què hi ha pedreres i graveres que es converteixen en abocadors?

  • Què se'n fa dels residus nuclears?

  • Com s'emmagatzenen els residus nuclears?

  • Explica un accident nuclear i justifica que sigui una catàstrofe

  • Es necessari gestionar els residus industrials i energètics ? Raona la resposta

Aquí teniu un tutorial d'EASEL·LY: