Imagen1.gif

L'activitat econòmica és un apartat molt ampli que ens permet diferents aplicacions a la nostra wiki:

Primer de tot , singularitzarem el nostre wiki a través de la creació del nostre propi codi Qr,.Per a fer-ho entrarem a la pàgina web següent:

Generador de codis Qr

Mireu aquest exemple de codi Qr

Generador de Códigos QR CodesI despres, comencem treballant l'activitat econòmica. El primer que farem serà crear una infografia amb format PIKTOCHART que analitzi els aspectes més importants de l'organització econòmica de les societats.

La infografia haurà de treballar els aspectes següents:

- Aspectes de les activitats econòmiques:

  • Producció

  • Comercialització

  • Consum

  • Què entenem per consumisme?

- Factors de producció:

  • Els recursos naturals

  • El treball

  • El capital

  • La tecnologia

  • Quins són els agents econòmics???

Ara fareu un gràfic:

( Gràfics). Consultar la pàgina e l'IDESCAT per obtenir dades del Producte Interior Brut (PIB)

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0008

- Presentació dels sectors econòmics. ( Gràfics)

http://www.idescat.cat/

- Catalunya i la Unió Europea


Aquí teniu un tutorial:
En aquest apartat treballareu els sectors econòmics.


Fixeu-vos en el video següent:
A continuació:


Cada grup de 3 o 4 alumnes escollirà un sector econòmic: Primari, secundari o terciari.

L'activitat que fareu consistirà en l'elaboració d'una presentació amb format GENIAL·LY que mostrarà amb textos , imatges i documents audiovisuals els aspectos més destacats del sector econòmic triat.

Cada grup treballarà els aspectes següents del sector econòmic triat:

GRUP
SECTOR
1

PRIMARI:

-Tria un paisatge agrari i explica'l

- L'agricultura de subsistencia i de mercat

- La ramaderia

- La pesca

2

SECUNDARI

- Tria una materia primera i explíca-la

- Fonts d'energia renovables i no renovables

- La indústria: tipus

-Localització amb GOOGLE MAPS de la industria al món

3

TERCIARI

- Tria una activitat del sector terciari i explica-la

- L'activitat comercial

- Els transports

- El turisme

Un cop elaborat les diferents pàgines web cada grup farà una exposició oral de la pàgina web elaborada i del sector econòmic treballat. Posteriorment, el grup clase farà una posada en comú i una conclusió final.

Per tal de crear el vostre bloc, us pot ser d'utilitat el següent tutorial de GENIAL·LY:
la vostra presentació l'heu d'inserir a la página corresponent del vostre portafoli digital.Ho completareu amb un reportatge sobre el sector econòmic triat a partir de l'eina GO ANIMATE

Podeu consultar el següent tutorial. O bé un còmic amb el format PIXTON.

Les imatges seleccionades per al sector econòmic treballat , les inclourem en un àlbum en format PHOTOPEACH.

Aquí teniu un tutorial:

Podeu consultar , entre altres, les següents pàgines web per tal d'obtenir informació sobre els sectors econòmics:

Els sectors econòmics
Els sectors de l'economia
Població activa


També realitzareu les següents activitats que reflectireu en el vostre Portafoli i que haureu de fer seguint les indicacions de la següent pàgina web:


L'agricultura
Ara fareu un recull dels llocs d'informació consultats per elaborar les vostres presentacions sobre els sectors econòmics.

Confeccionareu un SYMBALOO.

Fixeu-vos en el següent tutorial: