Compass.gif

EL MÓN MODERN I RENAIXEMENT

Fixeu-vos en la frase de l'humanista italià PICO DELLA MIRANDOLA. No es pot trobar a la natura res de més admirable que l'home.

Tenint en compte l'època i el sentit de la frase, elaborareu un collage d'imatges que respongui al sentit de la frase.

Ho fareu en format PHOTOVISI. Aquí en teniu un tutorial:

A continuació realitzareu una història digital, és a dir, una historieta gràfica o còmic, viscuda per un personatge del Renaixement. Cada grup podrà optar per algun dels personatges següents:

- Retrat d'un humanista, deixeble de Petrarca

- Retrat d'un pintor/a del Renaixement, format a l'escola de de Boticelli

- Retrat d'un burgés, propietari d'un banc a Florència i usurer

- Retrat d'una dama de la cort dels Medici

- Retrat d'un escultor del taller de Miquel Angel

- Retrat d'una serventa de Lucrècia Borgia

- Retrat d'un ajudant de la impremta de Guttenberg

- Retrat d'un noble alemany seguidor de Luter

El retrat s'explicarà de manera biogràfica, fent un relat amé i empàtic del personatge triat.

La tira còmica s'elaborarà en el format STORYBOARD CREATOR o PIXTON o TOONDOO


Elaborareu un vídeo amb format PICOVICO sobre l'art del Renaixement. El vídeo haurà de contenir:

- Arquitectura. Característiques i obres importants

- Escultura. Característiques i obres importants

- Pintura italiana. Característiques i obres importants

- Pintura flamenca. Característiques i obres importants

- Mecenes: Els Medici

Aquí teniu un tutorial de PICOVICO
Ara investigareu sobre la Inquisició i respondreu a les preguntes següents:

- Què era la Inquisició?

- Qui la va crear i Per què?

- Com es feia el procés en un tribunal de la Inquisició:

-- Denúncia

-- Investigació

-- Detenció del sospitós

-- Judici públic

-- Sentència

-- Penediment públic o condemna

Ho fareu en format STORYBIRD. Aquí en teniu un tutorial: