50594_~1.GIF

pixton-450x268.jpg

En grups de 3 o 4 persones, elaborareu un còmic en format PIXTON .

El còmic que creareu ha de tractar un dels temes següents:

  • Democracia/Dictadura

  • Organitzacions supranacionals

  • Les ONG

  • Cultures del món

A l'hora de fer el còmic en el format PIXTON, us pot ajudar el següent tutorial:


Per tal d'obtenir información sobre els temes demanats, podeu consultar ( entre altres) les següents pàgines web:


Democracia i dictadura
ONG
Guia d'ONG
Organitzacions Supranacionals
InterculturalitatUn cop heu construit el vostre còmic, el presentareu als vostres companys/es a partir d'una exposició oral a l'aula.

( Fixeu-vos en el còmic de la vostra companya Alba de Tercer A):
imagesCADSI02K.jpg

Ara treballareu la Unió Europea.

Per equips de 3 o 4 alumnes elaborareu un pòster digital en format GLOGSTER que resumeixi els aspectos més importants d'aquesta institució: Creació, institucions, actuacions de la Unió Europea.

Podeu consultar les pàgines web següents:


Unió Europea
La Unió Europea a la vikipèdia

També us pot resultar d'utilitat, consultar el següent tutorial sobre com fer un pòster amb GLOGSTER

Un cop elaborats els diferents pòsters es farà una posada en comú a l'aula.


Podeu també elaborar un qüestionari de preguntes i respostes a l'estil del Trivial, sobre aspectes i conceptes de la Unió Europea. Ho podeu fer amb el format BLUBBR.

Un cop elaborat el qüestionari, cada grup podrà practicar amb els qüestionaris dels companys.

Aquí teniu un tutorial de BLUBBR:

1.png

Com s'organitza l'Estat Espanyol? Quina és l'Espanya de les Autonomies? Què passa amb l'autonomia de Catalunya?

Segur que són preguntes que us heu fet algunes vegades¡

Amb la informació que proporciona el llibre de text i per grups de 3 o 4 alumnes, elaborareu un relat sobre L'autonomia de Catalunya .

Sorpresa¡ el relat el farà el vostre AVATAR. Per a crear-lo emprareu l'aplicació VOKI, fixeu-vos en el següent tutorial:
Podeu buscar informació a les següents pàgines web, entre altres:

L'autonomia de Catalunya
L'Estatut d'Autonomia
La Generalitat de CatalunyaA continuació , posarem el comú els diferents relats i en traurem una conclusió.